“Prije krize… sunce je sjalo…”

Na jednoj razglednici koja promiče korištenje solarne energije uz ilustracije predjela obasjanih suncem stoji slogan:
Prije krize… sunce je sjalo. 
Za vrijeme krize… sunce sja. 
Poslije krize… sunce će nastaviti sjati. 

Kriza je danas vrlo aktualan pojam, na globalnoj razini, u gotovo svim segmentima društvenog života. Energetska, ekonomska, ekološka kriza.
Na osobnoj razini, kriza označava neko dramatično događanje, prije svega u čovjekovoj nutrini, a često praćeno i vanjskim promjenama. Obično u većoj ili manjoj mjeri bivaju uzdrmana neka ukorijenjena shvaćanja i predodžbe o sebi i životnom okruženju.
Bilo na globalnoj ili na osobnoj razini, riječ kriza izaziva osjećaj nelagode i straha, jer nagovještava kraj, urušavanje nečega poznatoga, potrebu preispitivanja trenutnoga stanja i neko novo djelovanje, nove pravce u budućnosti.

U svijetu dijalektike, u kojem vlada zakon promjene, takva prijelomna razdoblja su neizbježna. Ona su sastavni dio ljudskoga života i imaju određeni smisao.
A on je  dovesti nas konačno, u jednom trenutku, do točke kada ćemo se ozbiljno zapitati: što je važno u momu životu, što je stvarno?
Što je to što je postojalo prije krize, postoji za vrijeme krize i nastavit će postojati i poslije krize?
Tko to pita, već osjeća da postoji nešto što je neprolazno, i možda sluti da je to čak negdje u njemu skriveno, ali ne zna kako doprijeti do toga, da bi se zauvijek s time povezao.

U središtu svijeta, u središtu Zemlje i u središtu čovjeka – mikrokozmosa – jedan je nepromjenjivi princip što vječno zrači. Čovjek koji se danas očituje sa svojom četverostrukom tjelesnošću izgubio je svjesnu vezu s tim principom, sa svojom božanskom monadom. Ipak, njena je slika trajno pohranjena u njemu i on je nesvjesno nosi u sebi.
Ono što ga u ovomu svijetu najviše podsjeća na tu sliku jest slika vidljivog Sunca.
Zato je Sunce veliki misterij koji je oduvijek izazivao divljenje i obožavanje čovječanstva.
Sunce je istovremeno svjetlost, toplina, život.
Ono je simbol oko kojega se sve okreće, simbol stabilnosti i postojanosti.

Na pitanje kakva je u stvari priroda materijalnoga sunca i na koji način ono proizvodi toliku svjetlost i toplinu, suvremena znanost nema jednoznačan odgovor, niti sasvim zadovoljavajuću teoriju.
Ne znamo ni u kojoj mjeri ni na koje sve načine sunčeva svjetlost utječe na živa bića, ali znamo da nam je potrebna da bismo živjeli, bili zdravi i da bismo se dobro osjećali.

Veliki posvećenici u svim epohama i kulturama govorili su o duhovnoj snazi koja stoji iza vidljivog sunca. Od Hermesa Trismegista u Egiptu, preko Platona i Pitagore, Giordana Bruna do nekih učitelja novog doba, kao što je Peter Deunov. Svi su oni govorili o vidljivu i nevidljivu suncu.

Sunce je tako oduvijek bilo i ostalo predstavnik najviših duhovnih vibracija, simbol Boga, Duha, Svjetla.

Ne stoji li iza naše prirodne potrebe i čežnje za suncem, ista ili još veća čežnja i potreba duhovne jezgre u nama za Duhovnim suncem, Solarnim Logosom, Kristom?

Jan van Rijeckenborg u jednom od svojih tekstova napisao je da je Sunce zapravo magnetsko polje koje iz središta Zemlje privlači svjetlo i toplinu, zračeći ih na Zemlju.
U središtu Zemlje nalazi se jezgra duhovne i svjetlosne snaga koja omogućava njen život.

Kako u velikom tako i u malom.

U središtu čovjekova mikrokozmosa također se nalazi latentna vatrena jezgra.
Da bi ona zračila svjetlo i toplinu, potrebna je snaga magnetskog polja Gnoze.

Gnostičke Duhovne Škole stvaraju takva polja, polja koncentracije Kristove snage s kojom se učenici i tragatelji mogu svjesno povezati. Ta snaga tada čisti njihova srca, rasvjetljava njihove glave i vodi njihova djela. To se dešava u mjeri u kojoj se otvore za to. U mjeri u kojoj čeznu za prvobitnim svjetlom, i u mjeri u kojoj oni usklađuju svoj život s tim i oživljavaju sliku svoga unutarnjeg sunca – monade, u toj mjeri se jača i snaga zajedničkog polja i svjetlo koje nastaje i koje se izračuje.
A svjetlo nastaje izgaranjem ljubavi –  ljubavi koja zrači za sve bez obzira na njihovu reakciju. To je tajna Sunca. Sunca koje uvijek sja.

To je tajna skrivena i u našem srcu. To je naša zadaća: osloboditi izvor svjetlosne snage u nama za koji ne postoje krize, već samo zakon vječnog zračenja božanskoga Svjetla.

CAPTCHA
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.
Image CAPTCHA
Unesite kod sa slike.