Svi članci u kategoriji Video

U strahu se rađamo, a ljubav pokušavamo naučiti. Strah od ljubavi jednak je strahu od života. Jedino ljubav može pobjediti strah. Život počinje gdje strah završava. Kada se odreknemo straha, počinjemo shvaćati da smo sada i ovdje na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Da je
Oduvijek je bilo ljudi koji tragaju za nečim izvan svakidašnjice, koji u sebi nose čežnju za nečim sasvim drugim, nečim uzvišenim, nečim što bi njihovu životu moglo dati pravi smisao. Naslućuju da pored našega prolaznog svijeta mora postojati i jedna drukčija stvarnost.
Tko sam? Odakle dolazim? Kamo idem? Zašto živim? Gdje pripadam? Jesam li slobodan? Što je istina?