Uvodna brošura

Tko želi ići duhovnim putem i iznutra čezne za istinom, prije ili kasnije susretne se sa simbolom ružina križa. U tomu se simbolu kriju vrata koja otvaraju put posvećivanja – put k svjetlu, prosvjetljenju, istini, besmrtnosti i vječnosti.

Preuzmite Uvodnu brošuru