Razgovori o unutarnjem putu :: Lectorium Rosicrucianum

Razgovori o unutarnjem putu

  • Zagreb, 06.11.2012. - 27.11.2012.
    Ulica Republike Austrije 9/1 (dvorišna zgrada), utorkom u 19:30

Seminar Duhovne škole Zlatnog Ružina Križa, otvoren tematskom večeri „Put na Istok i unutarnji put“, nastoji prenijeti suštinu učenja transfigurističke škole i poziva vas da doživite što žive putnici koji vjeruju da je čovjeku dano da prepozna svoj pralik i da mu se vrati. Naša se Škola vezuje za stari nauk čija predaja oživljava znanja gnostičkih misterijskih škola posvećenja iz staroga Egipta, Grčke, prakršćanskih zajednica, zajednice katara srednjega vijeka, da spomenemo neke.

Raspored večeri:

1. večer 6.11.2012.
2. večer 13.11.2012.
3. večer 20.11.2012.
4. večer 27.11.2012.
5. večer 4.12.2012.
6. večer 11.12.2012.
7. večer 18.12.2012.

 

Mjesto održavanja:

Ulaz je besplatan.