Naučavanje

Atom iskre Duha

Naučavanje Lectoriuma Rosicrucianuma temelji se na ideji o dva prirodna poretka. Prvi je nama poznati prirodni poredak, koji nije ništa drugo nego nužni poredak, prolazno boravište. Taj poredak uključuje kako žive, tako i mrtve. Sve je u tomu prirodnom poretku podložno krugu rađanja, življenja, umiranja i ponovnoga rođenja. Drugi je onaj prvobitni, božanski poredak. Prvi je svijet prolaznosti: nastajanja, cvjetanja i nestajanja ili dijalektika, a drugi je svijet neprolaznosti ili statika. Od toga posljednjeg – u Bibliji nazvanog Kraljevstvo nebesko – u ljudskomu se srcu nalazi posljednji, latentni ostatak, božanska iskra ili atom iskre Duha. To načelo u mnogim tražiteljima izaziva neodređeni osjećaj čežnje za domom, maglovito sjećanje na prvobitno stanje kod Oca – besmrtno jedinstvo s Bogom.

Buđenje unutarnjega Krista

Lectorium Rosicrucianum teži tomu da ljude suoči s neophodnošću povratka u božanski poredak, i to u procesu rođenja iz Duha (Ivan 3:8), koji je Isus navijestio Nikodemu. To ponovno rođenje ili transfiguracija proces je “dnevnog umiranja”, kako to Pavao naziva (1 Kor. 15:31). Umire stara priroda, ja-svijest, a mora se probuditi božanska priroda, unutarnji Krist u čovjeku. Lectorium Rosicrucianum ne naučava samo taj proces, već i pomaže učenicima i podržava ih u njihovim naporima da to ostvare u svojim životima.

Transfiguracija

Transfiguristički nauk, koji naučava Lectorium Rosicrucianum, sadrže i poruke svih velikih religija. Tako, na primjer, u Bibliji pojam dva prirodna poretka, božanski princip u srcu čovjekovu i put transfiguracije sadrže izjave: “Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta” (Ivan 18:36), „Kraljevstvo Božje je u vama” (Luka 17:21), „On mora rasti, a ja se moram smanjivati” (Ivan 3:30).

Čovjek kao mikrokozmos

Druga je bitna postavka o čovjeku kao mikrokozmosu ili svijetu u malom – sustavu vidljivih i nevidljivih nosača okruženih magnetskim poljem i ograničenim mikrokozmičkim firmamentom ili lipikom. Ta je ideja u skladu s hermetičnim aksiomom: “kako gore, tako dolje”.

Pet glavnih stupnjeva na putu transfiguracije

Na putu transfiguracije posebno su važni pet stupnjeva:

1. uvid u pravu prirodu ovoga zemaljskog životnog polja i iskustvo unutarnjega zova za povratkom u božanski poredak,
2. istinska žudnja za spasom,
3. predaja ja-egocentrične osobnosti unutarnjoj božanskoj iskri, tako da se može ostvariti proces spasenja,
4. novi životni stav, spontano prihvaćen pod utjecajem unutarnje duhovne iskre, opisan u “Govoru na gori”,
5. ispunjenje: buđenje (uskrsnuće) u prvobitnomu životnom polju.