Izdavaštvo

Rozekruis Pers je izdavačka kuća koja je tiskala velik broj naslova Jana van Rijckenborgha i Catharose de Petri, kao i drugih srodnih autora. Njihovi su radovi prevedeni na 15 jezika. Sjedište kuće je u Haarlemu u Nizozemskoj.

U Njemačkoj sukladno djeluje izdavačka kuća DRP Rosenkreuz Verlag.

U Hrvatskoj izdavačka kuća Ružin dvor slijedi isti program.