Najčešća pitanja

1. Kojem duhovnom usmjerenju pripada Lectorium Rosicrucianum?
2. Što je gnoza?
3. Kakav je odnos rosenkreuzera prema Bibliji?
4. Što učeništvo u školi podrazumijeva?
5. Kakvu važnost zauzima reinkarnacija u učenju Škole?
6. Što znači Ružin križ?
7. Otkada postoje rosenkreuzeri?
8. Kako je Škola organizirana?


[si-contact-form form=’2′]ODGOVORI

1. Kojem duhovnom usmjerenju pripada Lectorium Rosicrucianum?
Odgovor:
Međunarodna škola Zlatnog ružina križa je gnostička duhovna škola koja svoje učenje temelji na ranom kršćanstvu kao i hermetičkoj filozofiji.

2. Što je gnoza?
Odgovor:
Pojam Gnoza potječe od grčke riječi koja označava znanje. Ona znači i sveprisutnu božansku svjetlosnu snagu. Za učenika na putu gnoza je iskustvo božanskog, živo znanje i na tomu građen način života bez dogme.
Gnoza se u vremenskim periodima i fazama u razvoju čovječanstva očituje na različit način.

3. Kakav je odnos rosenkreuzera prema Bibliji?
Odgovor:
Biblija je, a posebno Novi Zavjet, duhovni temelj za put i učenje rosenkreuzera. Na Isusov se život, opisan u evanđeljima, primarno ne gleda kao na povijesni događaj, nego kao na simbolički opis puta kojega i sami nastoje ostvariti, u skladu s njegovim riječima “Slijedite me.”

4. Što učeništvo u školi podrazumijeva?
Odgovor:
Učeništvo započinje pripremnim periodom od jedne do dvije godine. Tijekom toga vremena je moguće upoznati i razumjeti vanjske zahtjeve kao što su izbjegavanje nikotina, alkoholnih pića i droga te vegetarijanska ishrana. Zahtjevi prema unutarnjem životu podrazumijevaju, pored ostalog, uvid, čežnju za oslobođenjem, miroljubivost, iskrenost.

5. Kakvu važnost zauzima reinkarnacija u učenju Škole?
Odgovor:
Škola Ružina križa naučava da se smrtna osobnost ne reinkarnira. Ona je jedinstvena i jedna, sastavljena od materije smrtnog svijeta i na koju se razlaže kad joj za to dođe vrijeme. Duhovna iskra u čovjeku i energetsko polje koje ga okružuje, mikrokozmos, zadobivaju iskustvo od jednog takvog čovječjeg života u svijetu materije. Upravo su oni koji reinkarniraju, ponovo u svoju sredinu primaju novu smrtnu osobnost, za rođenja, da bi krug rađanja i umiranja nanovo započeo svojom stazom.
Međutim, smrtnoj osobnosti je dana mogućnost da oslobodi mikrokozmos od kotača rađanja i smrti, svijeta suprotnosti, i da ga vrati u svoju pravu domovinu koja je duhovno-duševni svijet.
Snaga koja to omogućuje je atmosferska snaga Krist, koju učenik rosenkreuzer utvrđuje u sebi za svog učeništva, odnosno života. Ta snaga oslobađa od karme koja mikrokozmos vezuje za materiju, i dopušta i pušta da besmrtni “Drugi”, božji čovjek ponovo oživljava. U tom smislu Ivan kaže: “Ja se moram smanjivati, a onaj Drugi rasti.”

6. Što znači Ružin križ?
Odgovor:
Križ je jedan od pradavnih simbola čovječanstva. Takvi simboli uvijek sadrže višedimenzionalnu duhovnu stvarnost. Po porijeklu nisu izumljeni od čovjeka, već su “uzračeni” u polje zajedničke ljudske svijesti iz više razine stvarnosti. Zbog toga su uvijek dopuštali više tumačenja, na različitim razinama.
Horizontalna greda križa se može protumačiti kao simbol života u svijetu materije, kojega karakteriziraju suprotnosti dobra i zla, tame i svjetla, dana i noći, života i smrti. Vertikalna greda simbolizira Božji duh koji zrači u ovaj svijet i poziva čovjeka ka svom pravom određenju.
Ako čovjek shvati taj zov, i otvori Svjetlu srce svoje, duh i materija se susreću, križaju, na presjeku križa, u srcu. Skrivena Ruža srca počinje cvjetati postajući besmrtna duša.

7. Otkada postoje rosenkreuzeri?
Odgovor:
Naziv Ružin križ potječe iz Srednjeg vijeka. Prvi put je objavljen u djelima njemačkog teologa Johanna Valentina Andreae početkom 17-og stoljeća. Ona su klasični rosenkreuzerski manifesti: Zov Bratstva Ružina križa, Ispovijest Bratstva Ružina križa i Alkemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreuza. U spisima su predstavljeni i opisani Christian Rozenkreuz i Bratstvo Ružina križa te kako se zalažu za obnovu kršćanstva u svom prvobitnom obliku. Objava spisa je izazvala burne reakcije, a nakon toga su uslijedile i brojne publikacije od drugih autora.

8. Kako je Škola organizirana?
Odgovor:
Upravu Međunarodne škole Zlatnog ružina križa, Lectoriuma Rosicrucianuma, čine članovi različitih nacionalnosti. U svakoj zemlji je rad koordiniran od strane uprave te zemlje. U mnogim većim mjestima postoje centri u kojima se učenici, kao i članovi i interesenti redovno okupljaju na različitim aktivnostima.

Jedan komentar - Unesite komentar+

  1. […] otvorili, ili su samo djelomično preletjeli po njoj. Upućujem vas na pitanja i odgovore: http://www.lectoriumrosicrucianum.hr…ca-pitanja/#p7 http://www.lectoriumrosicrucianum.hr/o-skoli/skola/ p.s. Max Heindel ima jako zanimljive […]