Knjige

 • Jan van Rijckenborgh

  Egipatska pragnoza, 3. dio

  Dva svjedočanstva iz drevnog Egipta, Tabula smaragdina i Corpus hermeticum, izvori su za djelo Egipatska pragnoza, koje se sastoji od četiri knjige. Autor Jan van Rijckenborgh je te izvore znanja, očitovane i proživljene mnogo prije kršćanske ere, ponovo otkrio i tako učinio dostupnima današnjim ljudima. Opširnije…

 • Jan van Rijckenborgh

  Elementarna filozofija modernog Ružina križa


  Modernomu čovjeku koji razmišlja o tajni svijeta, čovjeka i života te stremi za buđenjem više svijesti ova knjiga otkriva mogućnosti ponovna rođenja duše i primanja u prvobitno kraljevstvo svjetla.
  U čovjekovu tijelu postoje strukture (cerebrospinalni sustav, čakre, endokrini sustav) i organi (srce, žlijezda timus, štitna žlijezda, hipofiza, pinealis i dr.) koji omogućuju primanje gnoze, naime visokoga znanja o stvarnomu čovjekovu cilju: da u sebi ostvari rast najviše svijesti koja omogućuje prilaz carstvu čovjeka koji stvarno živi.
  Opširnije…

 • Jan van Rijckenborgh

  Dolazeći novi čovjek


  S mnogih gledišta, moderna ljudska bića došla su do granice. Gargantuanski napori velikoga broja ljudi, posebno u proteklim stoljećima, da postignu trajni mir, slobodu i sreću za sve, donijela su tako malo uz visoku cijenu, pa u sve više ljudi raste osjećaj da njihovi možda visoki, iskreni ideali nisu ništa drugo nego utopijski san.
  Je li to točno? Postoji li mogućnost oslobođenja? Da, kaže autor, postoji … ali ne za ljudska bića kakva su u ovomu trenutku.

  U Dolazećem novom čovjeku Jan van Rijckenborgh jasno ukazuje zašto novo ljudsko biće mora biti začeto.
  Opširnije…

 • Jan van Rijckenborgh

  Misterij života i smrti

  Iz Misterija pada (I. poglavlje)

  Kada bismo htjeli ispitati kako čovjek današnjice razumije tzv. misterij života i smrti, bez sumnje bismo otkrili da su tu prisutni suprotni pojmovi, maglovite predodžbe ili potpuno odsustvo znanja. Uzrok tomu nalazi se u struji međusobno vrlo različitih učenja koja su se od pradavnih vremena raširila u čovječanstvu i čiji tragovi leže usidreni u našem krvnom biću.

  Put uvida, put k prvoj stubi na stazi petostruke univerzalne Gnoze nije, dakle, samo put studiranja i intelektualnog shvaćanja. Potebni uvid se treba osvojiti nakon perioda mnogih teškoća, nakon što su uklonjene bezbrojne prepreke koje su u čovjekovu biću prisutne poput guste prašume.

  Opširnije…

 • Jan van Rijckenborgh

  Egipatska pragnoza, 2. dio

  Iz Predgovora

  Čovječe, tko si? Odakle dolaziš? Kamo ideš? Od pojave ljudi u dijalektičkomu polju postojanja, tajanstvena sfinga ta najdublja pitanja postavlja svim putnicima na beskrajnoj stranputici kroz pustinju zemaljskoga života. Odgovori na pitanja o svijesti, životnom usmjerenju i pozvanosti odlučuju o životu i o smrti.

  Bez istinskoga, živoga znanja što izvire iz izravnoga doživljavanja jedinog izvora svega bivanja i koji je istinski stvarni životni cilj, čovječanstvo je uvijek iznova osuđeno na propast u sljepilu, zabludi i obmani, tami, patnji i smrti.
  Opširnije…

 • Jan van Rijckenborgh

  Gnostički misterij Pistis Sofije

  Iz Razmatranja o prvoj knjizi Pistis Sofije

  Gnostičko evanđenje Pistis Sofija, koje se pripisuje Valentinu (2. stoljeće), vrlo je hermetičan spis koji se u našem dobu izravno obraća svakomu. Autor opisuje kako čovjek, baš kao i Pistis Sofija, može prodrijeti iza velova 13. eona – odnosno univerzalnog polja snage. Tu zadaću mora za sebe obaviti svaki pojedinac, kako bi umjesto smrti zadobio istinski život.

  Iz Uvoda

  Smatra se da je autor gnostičkoga spisa Pistis Sofija poznati aleksandrijski gnostik Valentin, koji je živio u drugom stoljeću poslije Krista. Opširnije…

 • Jan van Rijckenborgh

  Egipatska pragnoza, 1. dio


  Corpus hermeticum i Tabula smaragdina su spisi iz prvih stoljeća kršćanskog računanja vremena. Grupa gnostika toga vremena tumačila je pradavnu mudrost u obliku dijaloga između Hermesa Trismegista i triju sugovornika – Tata, Asklepija i Pimandera – koji predstavljaju tri različita aspekta bića čovjeka koji ide putem samospoznaje. Hermes u tom kontekstu predstavlja obnovljenu svijest dotičnoga.
  Opširnije…