Ljubav ili strah?

  • Javno predavanje
    Rijeka, petak 27.11.2015.
    Ulica Žrtava fašizma 2, drugi kat (Mjesni odbor Školjić), 19:30

ljubav ili strah javno predavanjeSrdačno vas pozivamo na javno predavanje “Ljubav ili strah” koje će se održati u petak, 27.11.2015. u 19:30 h, u Rijeci, Ulica Žrtava fašizma 2, drugi kat (Mjesni odbor Školjić). Javna predavanja su dobar način za upoznavanje sa učenjem Lectoriuma Rosicrucianuma, razmjenu ideja i razgovor o Univerzalnom učenju i Gnozi.

“U strahu se rađamo, a ljubav pokušavamo naučiti.
Strah od ljubavi jednak je strahu od života. Jedino ljubav može pobjediti strah. Život počinje gdje strah završava.
Kada se odreknemo straha, počinjemo shvaćati da smo sada i ovdje na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Da je sve što smo doživjeli, uključujući i strah bila lekcija koja nam je pomogla na putu u ljubav.
Što gusjenica poznaje kao svoj kraj, to leptir poznaje kao svoj početak. Kad bi se gusjenica čvrsto držala za svoje stanje, leptir nikada ne bi nastao. Bezbrižnim prepuštanjem dozvoljavamo svoj daljnji razvoj.
Ljubav je biti u zajedništvu. Ako nema ljubavi, ne možemo izbrisati prošlost. U ljubavi vrijeme prestaje postojati…”

Odlomak iz teksta predavanja

Mjesto održavanja:

Ulaz je besplatan.