Pola je života uređeno

Što je zajedničko oseci i plimi, mravinjaku i izborima?
Njihova je zajednička značajka poredak (stanje uređenosti, sustavnosti u čemu…).
Fizički zakoni upravljaju zvijezdama. Nasljedne osobine sjemenki određuju rast biljaka. Životinje slijede svoje urođene instinkte. I čovječanstvo tijekom povijesti stvara bezbrojne poretke, mijenja ih i prilagođava novim uvjetima. Ti različiti društveni poretci okosnice su kulture ili civilizacije. Glavnu ulogu igra, npr., pravni sustav sa zakonima, propisima i ugovorima.

Tu su i religiozna, moralna, etička i humana načela. Mnogi su propisi napisani, druge roditelji odgojem prenose svojoj djeci. U umovima i srcima svakoga pojedinca djelotvorni su nepisani zakoni kao „vrijednosti“ u svijesti. Oni predstavljaju tradiciju nekoga naroda ili države.

Ako promatramo svoj svakodnevni život zapažamo isprepletenost različitih vrsta i načela poredaka.
Noć se povlači pred jutrom. Životinjski se svijet budi. Budilica resko zvoni i prekida san. Za vrijeme vožnje važe pravila cestovnoga prometa. Kalendar nam „očitava“ termine. Osnova je radnoga dana ugovor s poslodavcem. Brojčani sustavi u računalu i džepnomu kalkulatoru olakšavaju nam posao. U razgovoru nam gramatika pomaže da sugovornik razumije smisao naših riječi. Sat nam pokazuje sate. Kada jedemo i pijemo, organi tijela brinu se osnažiti naš organizam.

Pored toga, u nama samima postoji vrlo osobni poredak: način na koji mislimo i osjećamo, kako se ponašamo i kako reagiramo na ljude i životnu sredinu.

Što je u biti poredak? Zašto je tako utjecajan i istovremeno tako neophodan? Poredak se brine da je život u svojim bezbrojnim pojavnim oblicima uopće moguć. Stvaranje, očitovanje, nemoguće je bez reda. Većinu elemenata poretka ne možemo shvatiti, pa ipak su djelotvorni. Oni grade nevidljivu strukturu u tkivu života, na kojoj sve pojave potvrđuju svoje postojanje.

Poredak ima mnogo pomagača, koji u prirodi, ali prije svega u ljudskim zajednicama tvore „podsustave“. Nazivamo ih hijerarhijama, sustavima, mrežama, ciklusima, razvojima, metodama, ritmovima, evolucijom. Svi ti elementi doprinose da se održi sveobuhvatni red.

Ali ljudski poretci, nasuprot prirodnim zakonima, pokazuju „manu“. Zemaljski je svijet vrst nužnoga poretka, privremeno stanje u božanskomu svestvaranju. To privremeno rješenje podložno je stalnoj promjeni vremena i prostora. koju neprekidno potiču snage blizanci oba pola.
U skladu s tim i ljudski su poretci privremeni. Iz iskustva znamo da su ti poretci nestabilni i lako ih je narušiti. Iz toga uvijek nastaje „ne-red“, dakle kaos (zbrka, metež), bolest, kristalizacija i smrt.
Osobna uvjerenja, ideologije i dogme, nas i naših bližnjih, često se razilaze, pa nastaju konflikti.

Nesavršenost zemaljskoga života dublji je razlog zašto ljudi teže za najvišim – ne bi li jednom dosegnuli savršeni poredak. Put tamo počinje u školi Ružina križa. Tu upoznajemo duhovne poretke. Polje je snage duhovne škole sedmostruko. Sedam polja razvoja duše označeno je stupnjevima. Na svakomu se stupnju odvija metodički unutarnji proces čovjekove transformacije ili duhovna alkemija. Iako još ne možemo posve proniknuti u zakonitosti toga „živog tijela“, ipak postoji poredak, koji duhovnomu životu daje okvir i smjernicu.

Prvobitnii božanski atom u našemu srcu skriva strukturu silnica, energetsku matricu, koja našoj svijesti prenosi potrebne impulse. Gnozina svjetlosna snaga sadrži božanski plan sa svijetom i čovječanstvom. Ona nam daruje spoznaju, dakle informaciju, a istovremeno i snagu da spoznato pretvorimo u praksu. Finotvarna kugla, koja nas obujmljuje, mikrokozmos, složeni je, krajnje zamršen sustav, koji također podliježe zakonima kozmosa i makrokozmosa.

Tako se može reči: Od atoma do Mliječne staze u svemiru vlada poredak mudrosti, kojim odzvanja harmonija sfera, suglasje svega stvorenog. Zato se kaže: Sve je jedinstvo.
Tko ili što stvara te različite sustave poredaka i struktura?
Čija je uređivačka ruka ovdje na djelu? Sam život! Ali – što je život?

U najvišemu smislu život je izraz božanskog u njegovim beskonačnim očitovanjima, kako u duhovnim svjetovima, tako i ovdje u materiji: Bog, Duh sam, taj je najviši poredak. Ideja poretka ulijeva se u svako njegovo stvorenje, gradi matricu za sve stvoreno.
Kada sada čujemo izreku: „Pola je života uređeno“, onda znamo: „Cijeli je život uređen“.

CAPTCHA
Diese Sicherheitsfrage überprüft, ob Sie ein menschlicher Besucher sind und verhindert automatisches Spamming.
Image CAPTCHA
Unesite kod sa slike.