Najčešća pitanja

1. Kojem duhovnom usmjerenju pripada Lectorium Rosicrucianum?
Međunarodna škola Zlatnog ružina križa je gnostička duhovna škola koja svoje učenje temelji na ranom kršćanstvu kao i hermetičkoj filozofiji.

2. Što je gnoza? 
Pojam Gnoza potječe od grčke riječi koja označava znanje. Ona znači i sveprisutnu božansku svjetlosnu snagu. Za učenika na putu gnoza je iskustvo božanskog, živo znanje i na tomu građen način života bez dogme.
Gnoza se u vremenskim periodima i fazama u razvoju čovječanstva očituje na različit način.

3. Kakav je odnos rosenkreuzera prema Bibliji? 
Biblija je, a posebno Novi Zavjet, duhovni temelj za put i učenje rosenkreuzera. Na Isusov se život, opisan u evanđeljima, primarno ne gleda kao na povijesni događaj, nego kao na simbolički opis puta kojega i sami nastoje ostvariti, u skladu s njegovim riječima “Slijedite me.”

4. Što učeništvo u školi podrazumijeva?
Učeništvo započinje pripremnim periodom od jedne do dvije godine. Tijekom toga vremena je moguće upoznati i razumjeti vanjske zahtjeve kao što su izbjegavanje nikotina, alkoholnih pića i droga te vegetarijanska ishrana. Zahtjevi prema unutarnjem životu podrazumijevaju, pored ostalog, uvid, čežnju za oslobođenjem, miroljubivost, iskrenost.

5. Kakvu važnost zauzima reinkarnacija u učenju Škole?
Škola Ružina križa naučava da se smrtna osobnost ne reinkarnira. Ona je jedinstvena i jedna, sastavljena od materije smrtnog svijeta i na koju se razlaže kad joj za to dođe vrijeme. Duhovna iskra u čovjeku i energetsko polje koje ga okružuje, mikrokozmos, zadobivaju iskustvo od jednog takvog čovječjeg života u svijetu materije. Upravo su oni koji reinkarniraju, ponovo u svoju sredinu primaju novu smrtnu osobnost, za rođenja, da bi krug rađanja i umiranja nanovo započeo svojom stazom.
Međutim, smrtnoj osobnosti je dana mogućnost da oslobodi mikrokozmos od kotača rađanja i smrti, svijeta suprotnosti, i da ga vrati u svoju pravu domovinu koja je duhovno-duševni svijet.
Snaga koja to omogućuje je atmosferska snaga Krist, koju učenik rosenkreuzer utvrđuje u sebi za svog učeništva, odnosno života. Ta snaga oslobađa od karme koja mikrokozmos vezuje za materiju, i dopušta i pušta da besmrtni “Drugi”, božji čovjek ponovo oživljava. U tom smislu Ivan kaže: “Ja se moram smanjivati, a onaj Drugi rasti.”

6. Što znači Ružin križ?
Križ je jedan od pradavnih simbola čovječanstva. Takvi simboli uvijek sadrže višedimenzionalnu duhovnu stvarnost. Po porijeklu nisu izumljeni od čovjeka, već su “uzračeni” u polje zajedničke ljudske svijesti iz više razine stvarnosti. Zbog toga su uvijek dopuštali više tumačenja, na različitim razinama.
Horizontalna greda križa se može protumačiti kao simbol života u svijetu materije, kojega karakteriziraju suprotnosti dobra i zla, tame i svjetla, dana i noći, života i smrti. Vertikalna greda simbolizira Božji duh koji zrači u ovaj svijet i poziva čovjeka ka svom pravom određenju.
Ako čovjek shvati taj zov, i otvori Svjetlu srce svoje, duh i materija se susreću, križaju, na presjeku križa, u srcu. Skrivena Ruža srca počinje cvjetati postajući besmrtna duša.

7. Otkada postoje rosenkreuzeri?
Naziv Ružin križ potječe iz Srednjeg vijeka. Prvi put je objavljen u djelima njemačkog teologa Johanna Valentina Andreae početkom 17-og stoljeća. Ona su klasični rosenkreuzerski manifesti: Zov Bratstva Ružina križa, Ispovijest Bratstva Ružina križa i Alkemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreuza. U spisima su predstavljeni i opisani Christian Rozenkreuz i Bratstvo Ružina križa te kako se zalažu za obnovu kršćanstva u svom prvobitnom obliku. Objava spisa je izazvala burne reakcije, a nakon toga su uslijedile i brojne publikacije od drugih autora.

8. Kako je Škola organizirana?
Upravu Međunarodne škole Zlatnog ružina križa, Lectoriuma Rosicrucianuma, čine članovi različitih nacionalnosti. U svakoj zemlji je rad koordiniran od strane uprave te zemlje. U mnogim većim mjestima postoje centri u kojima se učenici, kao i članovi i interesenti redovno okupljaju na različitim aktivnostima.