(R)Evolucija 2012.

Recenzija knjige
Dieter Broers: Zašto je čovječanstvo pred evolucijskim skokom

* Napomena redakcije

U mnoštvu dobro dokumentiranih poglavlja autor obrađuje u naše vrijeme primjećene promjene u sunčevim aktivnostima, zaokret magnetskog sjevernog pola, slabljenje zaštitnog Van Allenovovog pojasa oko Zemlje, kao i “Schumannovu rezonanciju”, čovjekovu povezanost s kozmosom, „bezvremeno tkivo vremena” i čovjeka kao “kozmičkog zanesenjaka.”

UTJECAJ SUNCA Aktivnost Sunca utječe na elektromagnetsko polje Zemlje. Trenutno jača aktivnost Sunca koja će, prema predviđanjima, u 2012. godini doseći svoj vrhunac. Stoga u 2012. godini neki prirodoslovci očekuju prirodne katastrofe kao što su potresi i poplave, te probleme s opskrbom električne energije po cijelomu svijetu. Ali, autor vidi i druge posljedice. Određena elektromagnetska polja dokazano utječu na mozak. Mogućnosti mozga, koje do 90 posto nisu iskorištene, poboljšavaju se pod utjecajem određenog elektromagnetskog polja, odnosno frekvencije. Aktivnost Sunca utječe na neurofiziološka i biokemijska stanja mozga i tijela općenito, ali i na konkretne pojedine bolesti. Kratkotrajna kolebanja zemaljskoga magnetnoga polja uzrokuju s jedne strane povećanje depresija i srčanih infarkta, a s druge strane utječu na duhovno telepatske sposobnosti i povećanu kreativnost koju možemo zapaziti u vrhunskim glazbenim i literarnim postignućima.

Naš Sunčev sustav se na svom putovanju kroz galaktiku približava sferi vrlo specifičnog utjecaja galaktičkoga središta. Dolazi u područje intenzivnoga utjecaja do sad još neistraženoga zračenja. Time se mogu objasniti klimatske promjene Zemlje, ali i promjene psihe i ponašanja ljudi. I u tom smislu bi se 2012. godina, također, mogla pokazati kao kritičan trenutak. Maksimum sunčevih erupcija susreće se s rastućim kozmičkim zračenjem iz središta naše galaktike.

S tim činjenicama se možemo suočiti kroz vlastitu nemoć i nerazumijevanje, ili postati svjesni da se nalazimo na pragu procesa transformacije. Možemo se odlučiti za svjesno sudjelovanje u tom procesu – bez straha i histerije. Za to je nužna intuicija, jer samom razumu to ne će uspjeti. Broers misli, da događaji oko 2012. godine vode k evolucijskom skoku, koji sa sobom donosi novi oblik svijesti i nove oblike zajedničkoga života.

NOVA SVJETLOST NA ZEMLJI Osnovno životno načelo je promjena. Ono se često odvija skokovito. S najmodernijim znanstvenim metodama se mogla otkriti zapanjujuća točnost majanskog kalendara. Čini se da se periodičnost Sunčevih pjega podudara s periodima intervala majanskog kalendara. Maje su za 2012. godinu predvidjeli tako korjenitu promjenu, da su očito držali besmislenim nastavljati kalendar nakon toga vremena. NASA dopušta mogućnost, da će u 2012. godini u zemaljsko magnetno polje prodrijeti sunčeva oluja povišene snage, i to u vrijeme proljetne ili jesenske ravnodnevnice. Trebala bi doseći takav opseg kao ona koju je promatrao Carrington 1859., a pri kojoj se srušila tadašnja telegrafska mreža. Godine 1989. se u Quebecu, Kanada, kao posljedica sunčeve oluje, dogodio spektakularan ispad električne struje koji je onesposobio javni život. Računala više nisu radila, avioni nisu mogli uzlijetati, dizala su se zaustavila. Slično se dogodilo i 2003. godine u Švedskoj.

Jedno od tumačenja majanskog kalendara govori da će u vrijeme zimskog suncostaja 21.12. 2012., na Zemlji zasvijetliti nova svjetlost i započeti novo doba. Hoće li to biti oblaci plazme, koji se stvaraju za vrijeme sunčevih oluja? Ili se to prije svega odnosi na duhovnu dimenziju? Broers citira studije, koje sugeriraju povezanost između uspona i pada carstava i sunčevih ciklusa, od Babilonskog do Rimskog carstva i u kulturi Maja.

PREKOMJERNA DOZA GAMA ZRAKA Astrofizičari objašnjavaju, da naše Sunce kruži oko daleko većeg sunca. I Maje su polazile od toga da postoji središnje sunce u zvjezdanom sustavu kojemu mi pripadamo. Broers nastavlja kako se radi o crnoj rupi koja je otkrivena pred kratko vrijeme, a oko koje naš sunčev sustav kruži već oko 225 milijuna godina.
U posljednje se vrijeme opažaju neobični zračeći utjecaji koji izlaze iz toga središta, i koji se ne daju objasniti predodžbom univerzuma koju smo imali do sada. Posebno su energijom bogate tzv. Gamma Ray Bursts (GRB), erupcije gama zračenja iz crne rupe. Maje su govorili o sinkronizirajućoj zraci, koju središnje sunce šalje u određeno vrijeme i koja utječe na ljude. Zemlja, Sunce i središnje sunce se tako međusobno harmoniziraju, „kalibriraju“.
Električno nabijeni plinovi („plazma“), koje korona našega Sunca baca u prostor, uzrokuju magnetske oluje na Zemlji. Te magnetske oluje vidimo kao polarnu svjetlost. Sve to utječe na sav život na Zemlji, do samih staničnih struktura. U knjizi je fascinantna misao o tomu koliko smo zapravo osjetljivi na spomenute magnetske oluje i gama zračenja. Prije svega, jer DNK u našim stanicama poput antene reagira na gama zrake. Ugljikove molekule DNK tvore rezonantno tijelo. Atomski sastavni dijelovi, slično kao i radioantene, primaju elektromagnetske signale iz kozmosa. Ugljikovi kristali ih pojačavaju. Naše stanice, dakle, mogu primati elektromagnetske signale iz kozmosa. Rezonantna frekvencija GRB-a korespondira s onom od elementarnih čestica naših atoma. Tako dolazi do mutacija u našim tijelima, osobito u našem mozgu, koje nas po mogućnosti snabdijevaju s potpuno novom staničnom strukturom. U elektrodinamičnoj razmjeni između Sunčevih elektrona i čovjeka, to zračenje može iznova kodirati dvostruku zavojnicu naše DNK.

Godine 1968. otkrivena je neposredna povezanost između psihičkih stanja ljudi i kozmičkih zračenja. Potvrđena je vremenska podudarnost između skokovitog porasta prijema u psihijatrijske klinike i povišenog broja erupcija na Suncu.

NA DOBRO ILI NA LOŠE: PROMIJENIT ĆEMO SE Transformacija koja se približava bit će opsežnija nego što je radikalna promjena društvene paradigme ili promjena političkog sustava, kao što smo to, na primjer, doživjeli pri padu komunizma. Uspjet će se razviti dinamika koja život na Zemlji mijenja do dna duše. Prema uvidu Maja, probuđeni ljudi ispunit će sveto poslanstvo, čija posljedica će biti čišćenje Zemlje. Afrički Dogoni iz istočnog Malija govore o prijelazu, usponu k božanskom „Nommu“.

U svakom slučaju, nadolazeća zračenja imat će pozitivan učinak na čovječanstvo samo tada ako na promjeni svijesti aktivno bude radio veliki broj ljudi. Kršćanska tradicija govori o posljednjem sudu kojemu prethodi apokaliptična katastrofa. I Nostradamus ukazuje na nužan proces obrata u nadolazećem razdoblju.
Jules Romains (1885-1972), zagovornik i prvoborac bratskog socijalizma i solidarnosti među ljudima, utemeljitelj „ne-animizma“, krizu koja predstoji vidio je kao nužnost otvaranja nove duhovne dimenzije. Zaključio je da problemi koje je čovjek stvorio u prirodnoj ravnoteži i gospodarskom sustavu zahtijevaju temeljne promjene u razmišljanjima.
Razum je tijekom evolucije »prekrio« dio mozga koji je nadležan za intuiciju, za „opažanje srcem“. Čovjek je izgubio intuiciju tijekom tzv. civilizacije te je nadomjestio razumom. „Veo zaborava“ mu je trebao kako bi mogao steći zemaljska iskustva, ali je time ujedno čovjek postao slijep i gluh za intuiciju. Ipak se pristup do našega duhovnoga sebstva, koji nam u pravilu ostaje skriven, može otvoriti samo iz „intuitivnoga područja“ mozga. Ovdje se nalazi pristup ka četvrtoj dimenziji, k “svemu, što jest“, a nalazi se izvan zemaljske morfogenetske banke podataka. Smisao evolucije bi mogao biti u tomu da organizmi dobijaju sve kompleksnije oblike i da im se time omogući stjecanje sve dalekosežnijih iskustava uz pomoć kozmičkih arhiva. Čovjek svojom sviješću može reflektirati i ocjenjivati sve što opaža. Za to je bilo potrebno razviti jastvo, ja-svijest. Ali, doba jastva ima svoj cilj. Sada možemo spoznati da smo usmjereni jedan na drugoga i povezani s kozmosom više nego što smo to smatrali do sada. Prijemljivi smo za mnogo različitih utjecaja kojima smo izloženi. To će nam pomoći da događanja vezana za 2012. godinu na pozitivan način koristimo za svoj razvoj, smatra Broers. „Istinsko sebstvo“ nije „ja“, nije naš ego. Ono pripada višim dimenzijama. Učenja mudrosti svih vremena tretiraju sebstvo kao sinonim za besmrtnu dušu. Premda ego vlada nad nama, duhovno se sve više hoće izraziti u području mozga koje djeluje izvan intelektualnoga razmišljanja jastva. Jastvo može samo zlorabiti svoju energiju. Ljudi koje vodi ego slični su opasnom oružju. Friederich Schiller je rekao da će naš svijet biti bolji tek onda kada srce bude vodilo ljudski razum.

BEZ STRAHA Što se u evolucijskim procesima preobrazbe treba dogoditi da bi se svijet spasilo od propasti, da bi se neporecivo ukinula prevlast našega jastva, našega ega? Već sada doživljavamo informacijsku struju koju jastvo više ne može presresti.
Unutarnji obrat i spiritualni preokret u sebe služe za transformaciju ega. Do sada je to uspjelo samo malobrojnima. Ali, dugoročno gledano, zbog magnetnih promjena u atmosferi Zemlje uzrokovanih gama zračenjem sunčevih aktivnosti, mnogi će biti »natjerani« odlučiti se za unutarnji obrat. Ali, nitko se ne treba bojati. Vanjske preobrazbe tvore osnovu kozmičke evolucije. Odbaciti moramo samo stari balast. Pri tomu je važno slijediti primjer spiritualnih tražitelja istine. Oni nam pokazuju kako možemo prevladati ego. Ako ćemo razmišljati na stari način, na način koji fiksira ego, ne možemo se sjediniti s dimenzijom novoga čovjeka. Samo putovi mudrosti i transformacije mogu nas provesti naprijed kroz promjene. Određena elektromagnetska polja mogu pobuditi struje mozga, koje se inače mogu dostići samo dubokom meditacijom. S tim u svezi, Broers piše: „ Pošteno se moramo upitati, jesmo li otvoreni za daljnji razvoj.“ Naše mišljenje, naše misli stvaraju našu realnost. Platon naziva svjetlo, odnosno Sunce, »aktualnim» i zaključuje da se iza svega što postoji skriva viša ideja. Fizičar David Bohm, Krišnamurtijev prijatelj i štovatelj, bio je poznat kako u svijetu duhovnih, tako i prirodnih znanosti. Sliku novoga poretka uspoređuje sa strukturom holograma. Svaki dio sadrži informaciju cijeloga holograma. Bohmov pogled na stvari je u velikoj mjeri značajan za razumijevanje naše stvarnosti: sve pojave iz etera se mijenjaju – iz energije i informacije u materiju – i opet će nekada postojati kao – čista energija. Materijalizacija je stoga uvijek vremenski ograničeno stanje. Taj ciklus se naziva hologibanje. U njemu se materija i duh sjedinjuju u jedno.
Naša vidljiva stvarnost je holografska projekcija skrivenoga poretka. Eksplicitni poredak (naša stvarnost) je naš pogled na svijet. Ali implicitni poredak je primarna stvarnost, dakle viša, duhovna dimenzija. U njoj doživljavamo istinu, inteligenciju, uvid i milost – Platonove vrline – ako postignemo da jastvo zašuti, i ako na osnovu novoga duševnoga razvoja filteri svijesti postanu propustljiviji. Čovječanstvo se usmjerava na revoluciju svijesti. Stoji pred odlukom da li je pripravno slijediti to što možemo spoznati kao smisao evolucije: promjena u novoga čovjeka. Nedjelatni dijelovi DNK-a se mogu aktivirati, naš genetski i duhovni potencijal se može dodatno aktivirati. Ovome se nada Dieter Broers i objašnjava svoju viziju novoga čovjeka. „Ali“, kako kaže, “transformacija će se događati, samo ako ćemo aktivno raditi na tome.”
Da li treba spominjane sunčeve oluje i rast gama zračenja vidjeti kao spasonosnu intervenciju, kao što su to samo po sebi razumljivim prihvaćaju Maje?
Broers je uvjeren u to da čovjek bez kozmičke potpore ne može postići transformaciju. Stoga kaže: „kada bi barem svatko u sebi oslobodio snagu koja pomaže da se dođe do ponovnog otkrića intuicije“. Mitovi o čovječanstvu odavno govore o promjeni čovjeka i njegovu ulasku u više životno stanje. Ali, ako se za tu promjenu ne budemo pripremili, biti ćemo izloženi kozmičkim energijama i zbog njihovih utjecaja mogli bismo nestati – propasti.

* Neke napomene uz tekst „(R)evolucija 2012.“

Mnogobrojne reakcije na recenziju knjige „(R)evolucija 2012 – Zašto je čovječanstvo pred evolucijskim skokom«, Berlin 2009, daju povoda redakciji Pentagrama za neke napomene.

Iako je autor knjige Dieter Broers probudio dojam temeljitih analiza događanja, koja će po njemu eventualno kulminirati u 2012., ipak treba biti pažljiv pri čitanju i promišljati. Autor znatno odstupa od onoga što je u skladu sa znanstvenim činjenicama i time dokazuje bogati literarni stvaralački duh. Većina o čemu piše je špekulativno, a stanoviti broj aspekata nije potvrđen i podržan sa stajališta današnje znanosti, iako to pisac tu i tamo tvrdi.

Bez obzira, impulsi i zračenja koji prožimaju naš planet i duboko zadiru u ljudske živote sigurno postoje, tjerajući čovječanstvo da svoj svjetonazor i način života podvrgnu istinskoj novoj orijentaciji. Stoga mnogi smatraju da dalje postojanje planete i čovječanstva ovise o tomu. Svakako bi bilo još bolje kad bi čovjek ponovo pronašao svoju božansku životnu osnovu, a svoje bližnje prepoznao kao sebi jednako vrijednima. Na toj se osnovi mikrokozmos, kozmos i makrokozmos povezuju u živu cjelinu i postaje jasno da je božanski temelj razvoja, kako gore tako dolje, unutra i izvana, “na Nebu i na Zemlji”, uvijek isti. Taj temelj se naziva život i vrijedi od protoplazme do sina neba, od planete do Mliječne staze, od univerzuma do univerzuma. Treba s radošću ustvrditi da moderni znanstvenici sve više i više prelaze svoje granice i znaju prodrijeti u područja koja nisu ili su jedva empirijski objašnjiva.

Redakcija je na stanovištu da je skok svijesti moguć, pomoću kojeg bi se čovječanstvo moglo uskladiti s duhovnom revolucijom, i sa svoje strane želi potpomoći dotične promjene, koje su već desetljećima u pripremi. Doduše, također će se aktivirati i suprotnost toga preokreta – skokovitog razvoja. Stoga bi sadržaj knjige, u kojoj autor raspravlja o najrazličitijim događanjima, prema našem mišljenju, trebalo sagledati sa sposobnosti razlikovanja.