Zov svjetskog srca

Positio Fraternitatis Rosae Crucis

Red Ružina Križa
Stari i mistični Red Ruže i Križa
Klaas-Jan Bakker

1623. godine, Rose-Croix oblijepili su zidove Pariza tajanstvenim i intrigantanim plakatima na kojima je stajalo:

‘Mi, zasupnici Višeg kolegija Rose-Croix, izjavljujemo, vidljivo i nevidljivo, u ovom gradu, milošću Svevišnjega, kojemu se obraćaju srca Pravednika. Mi pokazujemo i poučavamo, bez knjiga i razlike, sposobnost govora na sve načine jezicima zemalja u kojima ćemo izabrati da budemo, kako bi skrenuli naša draga stvorenja iz pogreške smrti.

Onaj tko to želi upoznati samo iz znatiželje nikada neće stupiti u kontakt s nama. Ali ako ga njegova sklonost ozbiljno potiče da se pridruži u našu zajednicu, mi, koji smo suci namjere, uzrokovat ćemo da vidi istinu našeg obećanja, do te mjere da  nećemo obznaniti  mjesto našeg susreta u ovom gradu, jer će misli pridružene stvarnoj želji tragatelja nas dovesti k njemu i njega nama.’

Nekoliko godina prije, Rose-Croix već je postao  poznat po izdavanja tri sada slavna manifesta: Fame Fraternitatis, Confessio Fraternitatis i Alkemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza, objavljena 1614, 1615 i 1616. U to vrijeme, ova tri manifesta izazvala su brojne reakcije u intelektualnim krugovima, te političkim i vjerskim vlastima. Njihovo objavljivanje predstavljalo je veliki povijesni događaj, posebno u svijetu ezoterije.

Fama Fraternitatis se obratila političkim i vjerskim liderima, kao i znanstvenicima toga vremena. Pri donošenju izjava o općoj situaciji u Europi, otkrila je postojanje Reda Rose-Croix kroz alegorijske priče Kristijana Rosenkreuz-a (1378-1484), počevši s njegovim putovanjima širom svijeta prije rođenja rozenkrojcerskog pokreta, a završava otkrićem njegovog groba. Taj manifest je pozvao na ‘univerzalnu reformu’.

Confessio Fraternitatis nadopunjuje prvi manifest zahtjevom za regeneracijom čovjeka i društva, ističući da rozenkrojceri posjeduju filozofsko znanje koje omogućuje da se postigne ta regeneracija. To je prije svega upućeno tragateljima koji žele sudjelovati u radu Reda i težiti za srećom čovječanstva.

U stilu prilično različitom od prva dva manifesta je Alkemijsko vjenčanje Christiana Rosenkreutza – priča o inicijacijskom putu, koji portretira potragu za prosvjetljenjem. Ovo sedmodnevno putovanje odvija se najvećim dijelom u misterioznom dvorcu gdje se održava vjenčanje kralja i kraljice. Alkemijsko vjenčanje simbolički opisuje duhovni razvoj, što dovodi inicijanta do postizanja jedinstva između duše (mlada) i Boga (zaručnik). Kao što su istaknuli suvremeni povjesničari, mislioci i filozofi, objavljivanje tih triju manifesta nije bilo ni beznačajno ni slučajno. Ona je nastala u vrijeme kad se u Europi, politički podijeljenoj i rastrganoj suprotstavljenim ekonomskim interesima, doživljavala duboka egzistencijalna kriza. Vjerski ratovi sijali su nesreću i pustoš, uzrokujući podjelu i unutar obitelji, a brzo razvijajuća znanost, već pokazuje trend prema materijalizmu. Za veliku većinu, životni uvjeti bili su bijedni. Mijenjanje društva tog vremena bio je u tijeku potpune mutacije, a ipak je nedostajalo smjernica za razvoj koji je sadržavao opći interes.

Povijest se ponavlja i ponovno  redovito donosi iste događaje, iako uglavnom na širem planu. Dakle, gotovo četiri stoljeća nakon objavljivanja prva tri manifesta, vidimo da je cijeli svijet, a Europa posebno, okrenut egzistencijalnoj krizi bez presedana. Ova kriza ne odnosi se samo na gospodarstvo, na ono što mi danas nazivamo kreditna kriza i posljedična recesija, već se odnosi na sve sfere ljudske aktivnosti: politiku, znanost, tehnologiju, religiju i moral. Štoviše, naš planet – okoliš u kojem živimo i razvijamo se – ozbiljno je ugrožen.

Svakako, današnje čovječanstvo ne ide dobro. To je razlog zašto, vjerni svojoj tradiciji i našim idealima, mi, Rose-Croix današnjice smatramo potrebnim rješavati ovu krizu kroz Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Ovaj manifest, objavljen u 2001, rozenkrojcerske godine 3354, započinje sa sljedećim uvodom.

Salutem Punctis Trianguli
U ovoj prvoj godini trećeg tisućljeća, u milosti Boga svih bića i svog života, mi, Članovi Vrhovnog vijeća Rozenkrojcera, prosuđujemo da je došlo vrijeme da se zapali četvrta R + C baklja kako bi otkrili naše stavove s obzirom na sadašnje stanje čovječanstva, i osvjetlili prijetnje koje ga opterećuju, kao i nada koje polažemo.

Ad Rosam per Crucem
Ad Crucem per Rosam

Svrha ovog Manifesta je objaviti svoje vidjenje o stanju svijeta danas, te što je zabrinjavajuće u njegovoj budućnosti. Kao što su u prošlosti naša braća i sestre učinili u svoje vrijeme, mi također želimo moliti za više humanizma i duhovnosti, jer smo uvjereni da individualizam i materijalizam koji sada prevladavaju u modernim društvima ne mogu donijeti čovječanstvu sreću koju s pravom želi.

Današnje je čovječanstvo i uznemireno i zbunjeno. Veliki napredak koji smo postigli materijalno nije uistinu donio sreću i ne omogućava nam da našu budućnost vidimo  vedrom. Ratovi, gladi, epidemije, ekološke katastrofe, društvene krize, napadi na temeljne slobode – to su samo neke od mnogih katastrofa koje proturječe nadi koju ljudi imaju za svoju budućnost. To je razlog zašto se obraćamo ovom porukom svima onima koji su spremni to čuti. Ova poruka je u istoj tradiciji kao ona od Rozenkreutzera 17. stoljeća, izražena kroz prva tri manifesta.

Čovječanstvo se razvija tijekom vremena, baš kao i sve ostalo povezano s našim životima. Zapravo, čitav svemir se razvija. To je karakteristika svega što postoji u vidljivom svijetu. Međutim, smatramo da ljudska evolucija nije ograničen na materijalne aspekte našeg postojanja, budući da smo uvjereni da imamo dušu, drugim riječima, duhovnu dimenziju. To je to duša koja nas čini svjesnim bićima, koja su odraz našeg podrijetla i sudbine. To je razlog zašto smatramo ljudsku evoluciju kao kraj, duhovnost kao sredstvo, a vrijeme kao prosvjetitelja.

Kao što je spomenuto u predgovoru, vidimo sličnost između situacije sadašnjeg svijeta i onog iz 17. stoljeća u Europi. Ono što neki nazivaju ‘post-moderno doba’ donijelo je usporedive učinke u mnogim područjima suvremenog života, i to je nažalost rezultiralo degeneracijom čovječanstva. Međutim, smatramo da je ova degeneracija samo privremena i da će dovesti do individualne i kolektivne regeneracije, pod uvjetom da se muškarci i žene usmjere u humanističkom i spiritističkom smjeru u svojoj budućnost.

Zbog svoje ontologije, Rozenkrojceri misle da su ljudska bića  evoluirala najviše od svih stvorenja koja žive na Zemlji, iako se često ponašaju na sramotan način ne zaslužujući taj status. Razlog da drže ovaj povlašteni položaj je obdarenost samosviješću i slobodnom voljom. Ona su, dakle, sposobna razmišljati i usmjeriti svoje živote. Također vjerujemo da je svako ljudsko biće  osnovna stanica jednog tijela: tijela cijelog čovječanstva. Na temelju tog načela, rosenkreutzerska koncepcija humanizma je da svi ljudi trebaju imati ista prava, uživati isto poštovanje i iste slobode, neovisno o zemlji svog podrijetla, odnosno naroda u kojem žive.

Što se tiče našeg poimanja duhovnosti, ono se temelji, s jedne strane na uvjerenju da Bog postoji kao Apsolutna Inteligencija koja je stvorila svemir i sve u njemu i, s druge strane, na uvjerenju da svako ljudsko biće posjeduje dušu koja izvire iz Boga. Osim toga, mislimo da se Bog manifestira u svim stvaranjima kroz zakone koje moramo izučavati, razumjeti i poštovati radi naše sreće. U stvari, mi vjerujemo da će čovječanstvo evoluirati prema ostvarenju Božanskog plana i da je čovječanstvu suđeno da stvori idealno društvo na Zemlji. Ovaj spiritistički humanizam se može činiti utopijskim. Međutim, mi se slažemo s Platonom, kad je rekao u Republici: “Utopija je oblik idealnog društva. Možda je nemoguće ostvariti je na Zemlji, a ipak mudar čovjek se mora nadati.”

U ovom prijelaznom razdoblju povijesti, obnova čovječanstva čini nam se  više moguća nego ikad prije zbog konvergencije svijesti, generalizacija međunarodne razmjene, rasta inter-kulturnog prožimanja, svijetskom razmjenom vijesti, kao i rasta interdisciplinarnog pokreta među različitim granama učenja. Ova regeneracije, koja mora nastupiti i pojedinačno i kolektivno, može doći isključivo davanjem prednosti eklekticizma i posljedično, toleranciji. Zapravo, nijedna politička institucija, religija, filozofija, znanost ne drži monopol na istinu. Međutim, možemo pristupiti istini dijeleći najplemenitije aspekte svake od ovih disciplina koje ima za ponuditi čovječanstvu, tražeći jedinstvo kroz različitost.

Tako treba poticati dijalog s drugima i naše Bratstvo treba promicati pravo da se formira slobodno mišljenje i da ga se može izraziti jednako slobodno.

Prije ili kasnije, nestalnost života dovodi nas do razmišljanja o razlogu za našu prisutnost na Zemlji. Ta potraga za istinom je prirodna, jer to je sastavni dio ljudske duše i čini temelj naše evolucije. Nadalje, događaji koji su utrli put  povijesti, ne mogu biti obrazloženi samo kroz činjenicu da oni postoje, oni zahtijevaju razlog iznad i izvan njihove puke egzistencije. Iz tog razloga se uključuje duhovni proces koji potiče ljude da se pitaju o tajnama života – stoga interes za mistiku i “potragu za istinom” u nekom vremenskom trenutku. Ako je ta potraga prirodna, mi dodatno osjećamo da su ljudi vođeni prema nadi i optimizmu nalogom svoje božanske naravi i biološkog instinkta za preživljavanje. Prema tome, težnja za transcendencijom se očituje kao osnovni zahtjev ljudske vrste.

Ovo je vrijeme da čovječanstvo razvije nove osnove. Individualne političke ideje, vjerske deje i filozofska uvjerenja više nisu važna. Ovo više nije vrijeme za podjele, u bilo kojem obliku, već za solidarnost: prevladavanje svih razlika u korist višeg dobrog.

Ljudski odnosi su jedna od tema na koje ‘Positio Fraternitatis Rosae Crucis’ obraća pozornost. Nadalje, različite sekcije bave se aspektima poput znanosti i umjetnosti, tehnologije, morala i religije. Nažalost, raspoloživo vrijeme ne dopušta mi da razgovaramo o ovim temama opsežno. Međutim, s obzirom na trenutnu aktualnost teme, ukratko ću objasniti naše ideje o ekonomiji.

Što se tiče gospodarstva, smatramo da to mora razviti sasvim nove osnove. Današnje gospodarstvo posluje više nego ikada prije na temelju mjerljivih vrijednosti, koje uključuju trošak proizvodnje, profita i procjena dobiti. Ovi temelji su krajnje materijalistički, jer su zasnovani na pretjeranoj dobiti i obogaćivanju nekolicine. Ovako su ljudska bića  ušla u službu gospodarstva, a gospodarstvo bi trebao služiti ljudskim bićima.

U našem viđenju, ekonomija će ispuniti svoju ulogu samo kada služi cijelom čovječanstvu. To pretpostavlja da ćemo imati novac za ono što bi trebao biti: sredstvo razmjene i energije namijenjene za opskrbu svima što on ili ona treba za sretnan život na materijalnoj razini. U tom smislu, mi smo uvjereni da ljudska bića nisu osuđena biti siromašna naprotiv, ona  trebaju  imati sve što može doprinijeti ljudskoj skrbi, tako da možemo uzdići naše duše  u savršenom miru uma prema višim ravnima svijesti. U krajnjem smislu, ekonomiju treba koristiti na takav način da više nema siromašnih ljudi, i svaka osoba treba uživati ​​u dobrim materijalnim uvjetima, jer je to temelj ljudskog dostojanstva. Siromaštvo nije suđeno, niti je to božji dekret. Općenito govoreći, to je posljedica ljudske sebičnosti. Stoga se nadamo da će doći dan kada će se gospodarski sustav temeljiti na dijeljenju, uzimajući u obzir opće dobro.

Positio završava zazivom koji izražava ono što bismo mogli nazvati “rosenkreutzerska utopija” u platonističkom smislu te riječi. Apeliramo na dobru volju svih, tako da jednog dana ova utopija može postati stvarnost, za više dobro čovječanstva. Možda ovaj dan nikad neće doći, ali ako svi muškarci i žene nastoje vjerovati u njega, i djelovati u skladu s tim, svijet može samo postati bolji zbog toga.

Rozenkrojcerska utopija:

Bože svih bića, Bože sveg života,
U čovječanstvu sanjamo da:
– političari su duboko humanistički i nastoje služiti općem dobru;
– ekonomisti upravljaju državnim financijama nenametljivo i u interesu svih;
– znanstvenici su duhovni i traži inspiraciju u Knjizi prirode;
– umjetnici su inspirirani i izražavaju ljepotu i čistoću Božanskog plana u njihovim djelima;
– liječnici su motivirani ljubavlju za svoju zajednicu i liječe i dušu i tijelo;
– bijeda i siromaštvo su nestali, za svakoga ima ono što treba da živi sretno;
– rad se ne smatra posao, na njega se gleda kao na izvor rasta i blagostanja;
– priroda je najljepši hram, i životinje su naša braća i sestre na putu evolucije,
– svjetska vlada, koja je sastavljena od vođa svih naroda, koji rade u interesu cijelog čovječanstva, postoji;
– duhovnost je ideal i način života, koji proizilazi iz Univerzalne religije, utemeljen na poznavanju božijih zakona , više nego na vjeru u Boga;
– međuljudski odnosi su utemeljen na ljubavi, prijateljstvu, i zajednici, tako da cijeli svijet živi u miru i harmoniji.

Dakle, neka bude!